เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00006517
หมายเลขทรัพยากรi00024286
บาร์โค้ด1000027934
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม18