เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002776
หมายเลขทรัพยากรi00010577
บาร์โค้ด1000025119
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0