เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00018777
หมายเลขทรัพยากรi00047758
บาร์โค้ด1000022647
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัย
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0