เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005406
หมายเลขทรัพยากรi00115461
บาร์โค้ด1000018279
ฉบับ8
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม27