เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005406
หมายเลขทรัพยากรi00105384
บาร์โค้ด1000018272
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า21 มิ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม22