เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00006417
หมายเลขทรัพยากรi00023814
บาร์โค้ด1000017057
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือเก่า
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0