เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00006517
หมายเลขทรัพยากรi00024288
บาร์โค้ด1000015383
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม3