เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059717
หมายเลขทรัพยากรi00142121
บาร์โค้ด*200000816*
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า2 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0