เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056301
หมายเลขทรัพยากรi00131784
บาร์โค้ด*200000678*
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า3 ก.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0