Not found
ชื่อเรื่อง เล่าเรื่องเมือง (ศรี) ลังกา : รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษ / พระครูศรีปัญญาวิกรม และคณะ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง พระครูศรีปัญญาวิกรม
พิมพลักษณ์ นครปฐม : สาละพิมพการ, 2560
รูปเล่ม 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ผู้แต่งร่วม ชยาภรณ์ สุขประเสริญ, บรรณาธิการร่วม
  พระมหาถนอม อานนฺโท, บรรณาธิการร่วม
  วันเพ็ญ ปะกินะโม, บรรณาธิการร่วม
  เอมมิกา โน๊ตสุภา, บรรณาธิการร่วม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด