Not found
ชื่อเรื่อง ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ; ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561
รูปเล่ม 216 หน้า ; 25 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ผู้แต่งร่วม ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด