Not found
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข.
ผู้แต่ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
รูปเล่ม 162 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม
หัวเรื่อง
ผู้แต่งร่วม พเยาว์ ยินดีสุข  ผู้แต่งร่วม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด