Not found
ชื่อเรื่อง บวชต้นไม้ : การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ =The ordination of a tree : the Thai Buddhist environmental movement / ซูซาน เอ็ม. ดาร์ลิงตัน ; นัยนา นาควัชระ, แปล ; พจนา จันทรสันติ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง ดาร์ลิงตัน, ซูซาน เอ็ม
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2559
รูปเล่ม 432 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ผู้แต่งร่วม นัยนา นาควัชระ, ผู้แปล
  พจนา จันทรสันติ, บรรณาธิการ
  Darlington, Susan m. The ordination of a tree : the thai buddhist environmental movement
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด