Not found
ชื่อเรื่อง 60 วัน พูดอังกฤษเก่งทันใจด้วยสำนวน วลีฮิตในชีวิตประจำวัน = The way Americans speak: day-to-day phrases / อธิธัช สาทรกิจ และ เพ็ญศิริ รัตนศรี, แปล.
ผู้แต่ง อธิธัช สาทรกิจ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
รูปเล่ม 432 หน้า ; 24 ซม + 1 ซีดี-รอม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
ผู้แต่งร่วม เพ็ญศิริ รัตนศรี, ผู้แปล
  อธิธัช สาทรกิจ, ผู้แปล
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด