ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร(ดูวารสาร)https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/issue/archive ; 2558
รูปเล่ม เล่ม ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Serial
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด