Not found
ชื่อเรื่อง จริยศาสตร์ :ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์.
ผู้แต่ง จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
รูปเล่ม 452 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด