ชื่อเรื่อง วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ดูวารสาร)http://www.econ.nida.ac.th/ ; 2553
รูปเล่ม เล่ม ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Serial
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด