ชื่อเรื่อง วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พิมพลักษณ์ นครศรีธรรมราช : สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ดูวารสาร)https://www.tci-thaijo.org/index.php/wjss/issue/archive ; 2551
รูปเล่ม เล่ม ; 20 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Serial
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด