Not found
ชื่อเรื่อง "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "ทักษะกระบวนการกลุ่ม" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่ง สำนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อชุด เอกสารชุด ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ลำดับที่ 26/2545
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ดับบลิว.เจ.พร็อพเพอตี้, 2545
รูปเล่ม 48 หน้า : ภาพประกอบ, 20.5 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด