Not found
ชื่อเรื่อง "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" / สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่ง สำนักงานนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาแห่งชาติ
ชื่อชุด เอกสารชุด ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ลำดับที่ 28/2545
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ดับบลิว. เจ. พร็อพเพอตี้, 2545
รูปเล่ม 44 หน้า : ภาพประกอบ, 20.5 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด