Not found
ชื่อเรื่อง "ร่วมปฏิรูปการเรียนรุ้ครูต้นแบ" : การจัดกระบวนการเรียนรุ้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ"การสอนให้คิคโคยใช้สถานการณ์ชีวิตจิรง" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่ง สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อชุด เอกสารชุดร่ามปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ลำดับที่ 24/2545
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ดับบลิว.เจ.พร็อเพอตี้, 2545
รูปเล่ม 58หน้า ; ภาพประกอบ, 20.5 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด