Not found
ชื่อเรื่อง "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ "การสอนแบบการเรียนรู้พหุปัญญาโดยคละชั้น" / สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่ง สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อชุด เอกสารชุด ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ลำดับที่19/2545
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัทแคนดิดมีเดีย, 2545
รูปเล่ม 34 หน้า : ภาพประกอบ ; 20.5 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด