Not found
ชื่อเรื่อง "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง" ครูสุพัฒน์ กฤษอาคมครูต้นแบบปี 2541 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : แคนดิดมีเดีย, 2544
รูปเล่ม 50 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด