Not found
ชื่อเรื่อง มลพิษดินและการกัดเซาะดิน / ปริญญา นตาลัย, ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และ วันชัย โสภณสกุลรัตน์.
ผู้แต่ง ปริญญา นตาลัย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537
รูปเล่ม 48 หน้า ; 23 ซม
หัวเรื่อง
ผู้แต่งร่วม ธงชัย พรรณสวัสดิ์, ผู้แต่งร่วม
  วันชัย โสภณสกุลรัตน์, ผู้แต่งร่วม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด