Not found
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
ผู้แต่ง ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540
รูปเล่ม 54 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด