ผู้แต่ง มานะ สินธุวงษานนท์
ชื่อบทความ “ ต้นกล้าวิชาการ”: นวัตกรรมการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 "Ton Kla Wichakan": Knowledge Management Innovation in the 21st มานะ สินธุวงษานนท์
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. ปีที่ 32, ฉบับ 2(2562)กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า1-8
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
ฉบับ ปีที่ 32, ฉบับ 2(2562)กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า1-8
ISSN 08581894
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด