ผู้แต่ง พรพรรณ พัฒนธาดาพงษ์
ชื่อบทความ “หุ่นหลวง” ประณีตศิลป์จากงานช่างหุ่นไทย / พรพรรณ พัฒนธาดาพงษ์
หัวเรื่อง
 
แหล่งที่มา วารสารศิลปากร. ปีที่ 61, ฉบับ 4 (ก.ค./ส.ค. 2561), หน้า 44-53
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารศิลปากร.
ฉบับ ปีที่ 61, ฉบับ 4 (ก.ค./ส.ค. 2561), หน้า 44-53
ISSN 01250531
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด