ผู้แต่ง อนันต์ ไพรสณฑ์วัฒน
ชื่อบทความ เทคโนโลยีวัฒนธรรมพุทธศาสนิกชนในแหล่งโบราณสถานที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อสันติสุขของกลุ่มวัยรุ่นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Buddhist Cultural Technology in Archaeological Sites Related to Political Participation for The Peace of The Electorate Youth in Thailand, Cambodia, and LAO PDR / อนันต์ ไพรสณฑ์วัฒน
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 10-16
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 10-16
ISSN 19060327
ผู้แต่งร่วม สมพงษ์ ธงไชย
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด