ผู้แต่ง พิมพิลา คงขาว
ชื่อบทความ การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นฝีมือแรงงานอาเซียน = The development of Hotel’s employee potentiality in Sisaket to prepare to be the ASEAN labor / พิมพิลา คงขาว
หัวเรื่อง
 
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 124-133
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 124-133
ISSN 19060327
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด