ผู้แต่ง ปิยฉัตร ทองแพง
ชื่อบทความ การจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในชองคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กองทุนหมู่บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ = The regarding of Accounting and Internal of accounting and internal control of village and urban fund committee: Nong Koo Yai Village funding Po sub-district, Bueng Bun district, Sisaket Province / ปิยฉัตร ทองแพง
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 114-123
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 114-123
ISSN 19060327
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด