ผู้แต่ง พัชรา ปราชญ์เวทย์
ชื่อบทความ การเปลี่ยนรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและต้นไหลในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายสู้ตลาดต่างประเทศ = Transforming local products from reed mat and root for international market / พัชรา ปราชญ์เวทย์
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 94-103
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 94-103
ISSN 19060327
ผู้แต่งร่วม ฟัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
ผู้แต่งร่วม ญาณิศา ศรีบุญเรือง
ผู้แต่งร่วม จันทนา จินดาพันธ์
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด