ผู้แต่ง ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์
ชื่อบทความ “กิริ” กับ “นินโจ”: “หน้าที่” กับ “ความรู้สักและความปรารถนา” ในวรรณกรรมญี่ปุ่นยุคระบบศักดินา* / ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์
หัวเรื่อง
 
แหล่งที่มา วารสารภาษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม. ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2561), หน้า 91-110
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารภาษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม.
ฉบับ ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2561), หน้า 91-110
ISSN 2586808X
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด