ผู้แต่ง กาญจนา ตุ่นคำแดง
ชื่อบทความ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมออนไลน์ / กาญจนา ตุ่นคำแดง
หัวเรื่อง
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. ปีที่ 21, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค. 2561), หน้า 15-26
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ.
ฉบับ ปีที่ 21, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค. 2561), หน้า 15-26
ISSN 15130096
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด