ผู้แต่ง รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ชื่อบทความ " เทริด" สืบสานคุณค่าโนราถิ่นใต้ / รุ่งโรจน์ จุกมงคล
หัวเรื่อง
 
แหล่งที่มา วารสารวัฒนธรรม. ปีที่ 56, ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย. 2560), หน้า 92-99
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวัฒนธรรม.
ฉบับ ปีที่ 56, ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย. 2560), หน้า 92-99
ISSN 08573727
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด