ผู้แต่ง ศุภวดี มนต์เนรมิตร
ชื่อบทความ "ผู้จัดการสวนลำไย" การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ / ศุภวดี มนต์เนรมิตร
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร. ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 129-152
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2559), หน้า 129-152
ISSN 16863690
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด