ผู้แต่ง กำพล จำปาพันธ์
ชื่อบทความ “วัดระฆัง” กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมวัฒนธรรมจากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์ / กำพล จำปาพันธ์
หัวเรื่อง
แหล่งที่มา วารสารมนุษยศาสตร์สาร. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2558), หน้า 36-67
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์สาร.
ฉบับ ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2558), หน้า 36-67
ISSN 1513461X
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด