ผู้แต่ง กฤตพงศ์ เเจ่มจันทร์
ชื่อบทความ "ผ้าเช็ดไทลื้อในลาว " ร้อยผืนก็หมื่นศิลป์ / กฤตพงศ์ เเจ่มจันทร์
หัวเรื่อง
แหล่งที่มา วารสารร่มพยอม. ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557), หน้า 18-27
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารร่มพยอม.
ฉบับ ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557), หน้า 18-27
ISSN 1686-2635
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด