ผู้แต่ง กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
ชื่อบทความ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน / กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
หัวเรื่อง
 
แหล่งที่มา ธรรมศาสตร์. ปีที่ 32, ฉบับ 2(2556), หน้า 37 - 55
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร ธรรมศาสตร์.
ฉบับ ปีที่ 32, ฉบับ 2(2556), หน้า 37 - 55
ISSN 0125-3670
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด