ผู้แต่ง ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์
ชื่อบทความ "รุกและรับกับโลจิสติกส์ไทยในเวทีอาเซียน" / ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารประชาคมวิจัย. ปีที่ 16, ฉบับ 98 (ก.ค.-ส.ค. 2554), หน้า 25-29
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารประชาคมวิจัย.
ฉบับ ปีที่ 16, ฉบับ 98 (ก.ค.-ส.ค. 2554), หน้า 25-29
ISSN 1686-008X
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด