ผู้แต่ง คำนวณ ชโลถัมภ์ เเละคณะ
ชื่อบทความ " คลองไทย" กู้เศรษฐกิจชาติ ; คำนวณ ชโลถัมภ์ เเละคณะ
หัวเรื่อง
แหล่งที่มา วารสารวิจัยเเละพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 6, ฉบับ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554), หน้า 54-66
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเเละพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ฉบับ ปีที่ 6, ฉบับ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554), หน้า 54-66
ISSN 1905-2529
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด