ผู้แต่ง กรกัญญา อักษรเนียม
ชื่อบทความ 10 ขั้นตอนการจัดการการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งออกมะม่วงตำบลโป่งตาลอง ; กรกัญญา อักษรเนียม
หัวเรื่อง
แหล่งที่มา วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 36, ฉบับที่ 2 (ก.พ. 2555), หน้า 76-94
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร.
ฉบับ ปีที่ 36, ฉบับที่ 2 (ก.พ. 2555), หน้า 76-94
ISSN 0125-8877
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด