ผู้แต่ง ศูนย์วิจัยเเลพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ชื่อบทความ " ชั่งหัวมัน" โครงการพิชิตความเเห้งเเล้งตามพระราชดำริ / ศูนย์วิจัยเเลพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
หัวเรื่อง
แหล่งที่มา วารสารกสิกร. ปีที่ 84, ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554), หน้า 74-76
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารกสิกร.
ฉบับ ปีที่ 84, ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554), หน้า 74-76
ISSN 0125-3697
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด