ผู้แต่ง วิทยา จั่นคล้าย
ชื่อบทความ " Excell" โปรแกรมที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม / วิทยา จั่นคล้าย
หัวเรื่อง
 
แหล่งที่มา วารสารนักบริหาร. ปีที่ 31, ฉบับ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554), หน้า 115-118
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารนักบริหาร.
ฉบับ ปีที่ 31, ฉบับ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554), หน้า 115-118
ISSN 0125-4960
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด